Hälsning från School by Schools grundare

Efter sju års verksamhet med att stödja undervisning för barn i delar av Indien är vi nu redo att ta nästa steg med större kliv.

Vårt engagemang har fördjupats betydligt. Vi ser att vi gör nytta och att det finns en hållbarhet och utvecklingsmöjlighet i våra projekt.  Vi ser att utbildning banar väg för framtid, jämlikhet och motar utanförskap

Eftersom utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet arbetar vi för att alla barn världen över ska få gå i skolan och utveckla sina möjligheter till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Och extra mycket kämpar vi för flickorna – eftersom så många av dem fortfarande står utanför skolan. Vi tänker inte ge oss förrän alla barn har en plats i ett klassrum. /UNICEF/

Kortfattat innebär ’nästa steg’ att;

Deogarh

Öka antalet lärare från fem till tio stycken i provinsen Deogarh, Rajasthan. Idag har vi fem kvinnliga lärare på plats i lågstadiet, men utökar nu med ytterligare fem lärare i både låg- och mellanstadiet.

Med vårt engagemang har vi möjlighet att få ut nya kvinnliga lärare i arbete, medverka till färre antal elever per klass samt att ge flickor en förebild och någon att tala med (i många skolor finns endast manliga lärare representerade).

New Dehli

I Deb Sarai Maiden i södra Delhi’s slumområden hjälper vi idag 50 barn med stödundervisning. Vi vill utöka till en hel skola om100 elever med 3 lärare och en stödlärare. Vi har då möjlighet att ge fler barn extra undervisning och det stöd barnen behöver för att ej halka ur skolan.

I Nand Nagri i östra Delhi stödjer vi med hjälp av skolor i Stockholm ett 60-tal barn som i likhet med vårt andra projekt i Delhi får extra undervisning samt viss praktisk yrkesutbildning. Barnen får också genomgå läkarkontroller samt att det ordnas aktiviteter o utflykter – allt för att ge dessa utsatta barn en bättre start i livet. Behovet är stort. Vi vill nu även här utöka vårt stöd med ett långsiktigt engagemang.

Hoppas du vill vara med oss och investera i utbildning och utbyte för ungdomar och barn i Indien, och i Sverige. Och ett stort tack till alla er som engagerar er och hjälper oss i vårt arbete.

Marie-Louise Almgren

Glöm inte att vi finns på  Facebook också!

This slideshow requires JavaScript.

This entry was posted in News and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s