Året 2017

 

The best investment in the world. And for the world.

Sedan starten 2005 har School by School vuxit och utvecklats tillsammans med lärare, skolor och myndigheter i Delhi och Deogarh School District. Från starten med Chitardai School utanför Deogarh, Rajasthan (då med ca 100 elever) så når vi nu skolor, elever och lärare i stora områden runt Deogarh och olika slumområden i Delhi. Genom School by Schools arbete stödjer vi nu över 2000 elever och ett 100-tal lärare med utbildning och coaching.

Vårt engagemang har fördjupats betydligt. Vi ser att vi gör nytta och att det finns en hållbarhet och utvecklingsmöjlighet i våra projekt. Genom att hjälpa till och utveckla läskunskaper bland barn och stödja framförallt flickor med att fortsätta sin högstadieutbildning banar vi väg för framtid, jämlikhet och motar bort utanförskap. Långsiktigheten och väl planerade projekt har visat sig mycket lyckosamt.

Under 2017 har vi utökat vår utbildning för lärare genom vårt Coach to Coach-program. Från att endast samarbeta med den indiska organisationen Salaam Baalaks lärare har vi haft möjlighet att utvidga coachprogrammet till våra ’gamla’ utbildningsprojekt i Nand Nagri, Delhi med dess lärare samt våra lärare i Deogarh, Rajasthan.

Deogarh Secondary High School blev äntligen helt färdigbyggd och lärare och flickor har flyttat in. Idag går där 700 flickor som nu har möjlighet att fortsätta studera upp i högstadiet. Vi vet alla att för varje år en flicka går i skolan så förbättrar det statistiken i jämställdhet, barnafödande och hälsa. I det intilliggande skolhemmet för flickorna har vi också kunnat hjälpa till med stödundervisning genom en kvinnlig lärare. Skolhemmet uppfördes för att flickor, med lång väg till skolan, skall ha möjlighet till säker skolgång och slippa farliga långa resor till och från skolan.

Vi vill tacka alla våra sponsorer, vänner och bidragsgivare för ert fantastiska arbete och engagemang, utan er alla hade vår satsning inte varit möjlig.
Vi ser nu fram emot ett spännande 2018 där vi tillsammans med er fortsätter att utveckla våra samarbeten och projekt i Indien.

Stockholm den 27 december 2017

Marie-Louise Almgren

Insamlingsstiftelsen School by School

“Eftersom utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet arbetar vi för att alla barn världen över ska få gå i skolan och utveckla sina möjligheter till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Och extra mycket kämpar vi för flickorna – eftersom så många av dem fortfarande står utanför skolan. Vi tänker inte ge oss förrän alla barn har en plats i ett klassrum.” /UNICEF/

SbS årsbrev 2017

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.