Ett tredje besök i Deogarh för CTC

I juli 2018 var våra coacher; Mandeep Shergill och Suman Sharma, bägge psykologutbildade med lång erfarenhet, för tredje gången uppe i Deogarh i Rajasthan för att utbilda och stötta personalen från skolorna i de små byarna. Det är lärare som med mycket knappa medel är satta att undervisa de fattigaste barnen. Responsen från de 70 deltagarna var väldigt positiv, både vad avser innehåll och efterföljande livliga diskussioner! Vi fortsätter att se vilket stöd våra coacher är för lärarna och vad det gör för barnens kvalité på utbildning.

This entry was posted in India, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.