Besök i Delhi

Namaste, kära indienvänner,

Vi har besökt våra projekt i Delhi igen så här följer en uppdatering för er. Tack för att ni tar er tid. Vi besökte samtliga projekt i Delhi som vi under flera års tid investerat i. Två flickhem med 150 barn som alla saknar familj, samt två studiecenter som ligger i olika delar av den enorma stadens slumområden. Sammanlagt når vi ut till ca 900 barn genom insatserna just i Delhi.

Första besöket gjordes på Udaan, ett av de två flickhem vi stödjer, som ligger inklämt i en av centrala Delhis mest utsatta delar. Här följde vi våra två coachers handledning för personalgruppen om 14 personer med olika uppgifter på hemmet. Ca 80 flickor mellan 5-18 har sin hemvist här. Det märktes verkligen att coachernas arbete uppskattas!

Vi intervjuade Sumeena Sawhney – en ur personalen. Maria har arbetat tillsammans med henne sedan hon började på Salaam Baalak Trust för 5 år sedan.

Sumeena berättar, Jag älskar mitt arbete men upplever stora utmaningar och mycket stress. Nyanlända barn kan vara mycket utagerande och saknar ofta de allra mest basala rutiner och referenser i sitt vardagsliv. En del barn kommer som tonåringar och har kanske aldrig gått i skolan. Vi måste börja från scratch. Jag kan se att vi inte lyckats helt med en del flickor som kom till oss för 4-5 år sedan. På den tiden saknade vi verktyg för att hantera vissa svåra situationer. Idag upplever jag att vi ofta hittar lösningar inom gruppen, vi lär av varandra med hjälp av coacherna via våra regelbundna handledningar där vi får utlopp för både känslor och inre stress.                                                                                     På frågan om vad hon gjort om hon hade haft en ”magic wand” svarar Sumeena: Jag önskar att jag tidigare fått de redskap jag fått via handledningarna de senaste 3 åren, så att jag kunnat stötta och hjälpa några av de som nu är tonåringar och på väg ut i vuxenlivet, på ett ännu bättre sätt!

De undervisningscenter som vi stödjer, sedan 8 år, förser 700 barn med stödundervisning efter skoltid och ligger båda lååångt inne i slumområden i olika delar av Delhi, denna enorma 20 miljonerstad. Barnen är där i ca 3 timmar per dag och får utbildning och läxhjälp. De kommer alla från hem där bägge föräldrarna är analfabeter, barnen får alltså noll stöd med sina studier hemifrån. Med en ofta undermålig statlig skola är detta center deras enda möjlighet till att få en ordentlig utbildning och därigenom ett arbete och en bättre framtid.

Under en lunch träffade Maria några av de flickor som hon följt under tiden hon bodde i Indien. Av dessa 10 flickor, som alla är drygt 18 år och lämnat hemmen, har det gått bra för 8. De läser på universitet eller har arbete, egen bostad, ett självständigt liv. Två av flickorna har dessvärre tappat fotfästet och redan gift sig med män som enligt deras väninnor inte är värdiga dom… L

Sammantaget var det en vecka med väldigt många bra möten. Vi har regelbunden kontakt via telefon med såväl de lokala organisationer vi arbetar med, som en del av barnen, och förstås våra två coacher inom CTC. Men det är väldigt viktigt att vara på plats och följa upp!

Era bidrag går med raka rör in i verksamheten!

Varma hälsningar

School by School genom Maria Engström

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.