CTC – Coach to Coach

CTC programmet innebär att vi förser regelbunden handledning / workshops för barnhems- och skolpersonal som arbetar med ca 1 000 barn i Delhis slum. Vi når ut till de barn som är omhändertagna utav den välrenommerade 30-åriga organisationen Salaam Baalak Trust.

Sedan 2012 har vi samarbetat med ett lärocenter i Nand Nagri, Östra Delhi. Lärocentret hjälper barn från slummen att hålla sig kvar i skolan och inte komma efter i utbildningen. Vi har nu utvecklat vårt samarbete med Nand Nagri och erbjuder nu CTC-programmet för hela personalen.

Sedan 2015 har vi arbetat med CTC och ser tydliga resultat, via regelbundna enkätundersökningar och på plats med kontinuerliga besök.

Sedan 2016 har vi även tagit CTC programmet upp till ett flertal skolor i Deogarh skoldistrik i Rajasthan. Syftet är att via utbildning och handledning ge skolpersonalen verktyg som leder till att ge dessa utsatta barn en bättre uppväxt med stärkt självkänsla och framtidstro.

IMG_3954