Nand Nagri, East Delhi

Ett lärocenter för över 600 barn i nordöstra Dehlis slumområde. Här har vi sedan 2012 hjälp till med undervisning, datorer och utbildningsprogram. Parallellt med detta stöd så startade vi 2015 vårt CTC-program för lärarna.  Det är en insats som verkligen uppskattas och som kommer alla barnen till godo.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s