Nand Nagri, East Delhi

Sedan 2012 har SBS sponsrat denna skola med dryga 600 barn i Nand Nagri, östra Delhi med ekonomiskt stöd varje termin.

Efter att vi sedan ett par år tillbaka startat CTC verksamheten, har vi nu beslutat att istället erbjuda detta program för hela personalen här.

Det är en insats som verkligen uppskattas och som kommer alla barnen till godo.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s