CTC – Coach to Coach

CTC programmet innebär att vi förser regelbunden handledning / workshops för barnhems- och skolpersonal som arbetar med ca 1 000 barn i Delhis slum.

Sedan 2012 har vi samarbetat med ett lärocenter i Nand Nagri, Östra Delhi. Lärocentret hjälper barn från slummen att hålla sig kvar i skolan och inte komma efter i utbildningen. 2015 utvecklade vi vårt samarbete med Nand Nagri och erbjuder nu CTC-programmet för hela personalen.

2016 startade vi CTC-programmet för ett flertal skolor i Deogarh skoldistrik i Rajasthan. Syftet är att via utbildning och handledning ge skolpersonalen, lärare och rektorer verktyg som leder till att ge dessa utsatta barn en bättre uppväxt med stärkt självkänsla och framtidstro.