Sadarpur

Vårt lärocenter ligger i Sadarpur, sydost om Delhi. Här har vi tillsammans med den lokala organisationen ANK startat en skola för stödundervisning för ca 100 barn som helt saknar utbildning. Socialarbetare har identifierat och sökt upp familjer där barn aldrig har gått i skolan, för att kunna erbjuda undervisning i vår skola. Invigningen skedde hösten 2019 med vår dåvarande lokala ambassadör Anna-Lena Holmquist på plats. Vår nuvarande lokala ambassadör heter Michaela Rördamm Michelsen, och kommer nu att besöka verksamheten i samband med att barnen kommer tillbaka till skolan som varit nerstängd under pandemin. De tre anställda lärarna har gjort ett fantastiskt bra arbete med att upprätthålla undervisningen under denna tid, via digitala hjälpmedel men också på plats och besök hemma hos de utsatta familjerna.

https://www.ankindia.org/partners.html#

Klipp från SVT Nyheter där Malin Mendel besökte lärocentret i Sadarpur.