Sahaitha, South Delhi

Sahaitha, som betyder ”hjälpa” på hindi, har varit verksamt i en av Delhis fattiga förorter i södra Delhi i över 10 år. Arbetet inriktas på att stödja och utbilda flickor och kvinnor som lever under utsatta förhållanden. Totalt omfattar verksamheten ca 100 personer. Många av deltagarna tillhör familjer som kommer från Indiens allra fattigaste delstater i öster, där mannen arbetar som daglönare. Sahaitha utbildar flickor upp till 14 år för att så småningom kunna slussa in dem i statliga skolor. Grupper av unga kvinnor utbildas också i bl a engelska och enkel IT, samtidigt som det ingår ”life skills” utbildning som tar upp bl a sexualitet, diskriminering samt våld mot kvinnor som är så vanligt förekommande.

https://www.newgenerationtrust.org/sahaita