Maidan Garhi, South Delhi

Vårt arbete i Maidan Garhi som startades 2011 och har årligen undervisat drygt 90 barn är nu slutfört – Vårt mål att samtliga barn i detta område  skall klara av den ordinarie skolgången har fullföljts – idag finns inga barn här som missar den ordinarie skolan. Härligt och så väl genomfört av vår samarbetsorganisation på plats.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s