Svenska skolor

BANERPORTEN

Banérporten grundades 1992 som Sveriges första enskilt drivna fritidshem. 1997 kompletterades verksamheten med förskola och 2002 startade skolverksamheten. I dag består Banérporten av fem förskoleavdelningar, skola årskurs F-6 för 261 elever, fyra fritidshemsavdelningar samt en fritidsklubb för årskurs 4-6. Sedan 2000 driver vi även Gustav Adolfs parklek på entreprenad för Stockholms stad.

FUTURASKOLAN

Futuraskolan International Pre-School Brunbärsvägen is an English-speaking pre-school for children between the ages of 1-6 years old.  Our vision is to be the best stepping stone for future world citizens.  We focus on providing a pedagogical environment that awakens the child’s curiosity in natural science and mathematics through play and learn.  We follow the Swedish National Curriculum combined with the IPC, International Primary Curriculum Early Years, working on developing the children’s global mindedness.

OLYMPEN

Olympens skolor har ett tydligt fokus på hälsa, individuellt lärande och språk. Våra pedagoger arbetar kontinuerligt för att individuella kunskapsbehov ska få rum hos oss. Basämnen som engelska, svenska och matematik får stort utrymme i vår undervisning, ämnena har en utökad timplan och vi har även rent engelskspråkiga avdelningar i våra förskolor.